Chorał gregoriański jest źródłem muzyki  europejskiej. Ze swoją charakterystyczną notacją i bogactwem treści w przestrzeni sacrum jest „ikoną” Zachodu i skarbem Kościoła. Można śmiało powiedzieć, że Wschód ma ikonę, a Zachód śpiew gregoriański. Fundacja wspiera i rozwija inicjatywy propagujące chorał  zarówno w liturgicznym jak i kulturotwórczym kontekście.

 

Od 2013 r. fundacja wraz z Parafią Farną, Szkołą Katedralną i osobami wywodzącymi  się z poznańskiego zespołu Liquescentes organizuje cykliczne kursy stacjonarne i korespondencyjne w ramach Szkoły Świętego Benedykta działającej przy Poznańskiej  Farze.

Przejdź do logo_szkola_choralu

Fundacja wspiera również organizowane od 2011 r.w Łodzi  Warsztaty  „Cantus Gregorianus”, na które zapraszani są corocznie przedstawiciele Szkoły św. Grzegorza z Le Mans (Francja) oraz mnisi z klasztoru w Triors (Francja), którzy na co dzień praktykują śpiew gregoriański.

Przejdź dologo_cantus_color

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego fundacja zrealizowała także następujące projekty”:

Szkoła świętego Benedykta – warsztaty chorałowe w Wielkopolsce” (2014)
W stronę średniowiecza – warsztaty chorału gregoriańskiego i festiwal muzyki inspirowanej średniowieczem” (2015)

plakat A2