FUNDACJA ŚW. BENEDYKTA  powstała w 2005 r. W ciągu 18 lat swojego istnienia Fundacja przeprowadziła przynajmniej 2000 działań w przestrzeni publicznej. Były to kongresy, konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty, festiwale, koncerty, wystawy, lekcje dla szkół, wyjazdy studyjne, dni skupienia, pielgrzymki, spektakle filmowe i teatralne, kampanie społeczne, akcje na rzecz prześladowanych chrześcijan czy marsze na rzecz życia i rodziny. Prowadzi także wydawnictwo, i szkołę chorału gregoriańskiego a do niedawna niepubliczne gimnazjum i liceum.  

Fundacja Św. Benedykta prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, w duchu św. Benedykta – patrona Europy, a także w sferze promocji rodziny, ochrony życia, obrony praw prześladowanych chrześcijan. Główny statutowy cel Fundacji to działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie, co wyraża się przede wszystkim w działaniach na rzecz: kultury, edukacji i wychowania młodego pokolenia, kształtowania postawy patriotyzmu i bezinteresownej służby obywatelskiej , współpracy narodów i państw w duchu chrześcijańskiej Europy Narodów, zachowania i rozwoju tradycji łacińskiej Kościoła katolickiego w liturgii i duchowości, obrony naturalnych praw rodziny, budowania ładu gospodarczego w oparciu o własność prywatną, wolną przedsiębiorczość i solidarność społeczną.

Najbardziej znane projekty prowadzone przez Fundacje to m.in. Poznań Katharsi Festiwal który skupia najważniejszych wykonawców muzyki dawnej z Polski i Europy wokół tematów związanych z początkiem państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce. Narodowy Marsz Życia (w Warszawie i w Poznaniu) będący ogólnopolską manifestacją za życiem i rodziną,  międzynarodowy Chrześcijański Kongres Społeczny przedstawiający agendę niezależnej katolickiej opinii publicznej czy Szkoła Świętego Benedykta kształcąca adeptów śpiewu gregoriańskiego.  Najważniejsze dziś portale internetowe prowadzone przez fundację to christianitas. org związany z tradycyjną liturgią, afirmacja.info poświęcone życiu i rodzinie oraz aleteia.pl będącym jednym z dwóch największych w Polsce religijnych portali lifestylowych. W działaniach wydawniczych podobną rolę odgrywa publikowany od 1998 r. kwartalnik Christianitas (92 numery), seria książkowa „Biblioteka Christianitas (40 tomów) czy wydające choćby klasyczną powieść katolicką (J. Raspail,  V.Volkoff) Wydawnictwo Dębogóra. Na pewno najważniejszą książką wydawnictwa był „Duch liturgii” kard. Josepha Ratzingera ze specjalną przedmową przyszłego papieża Benedykta XVI do czytelnika polskiego. W ramach działalności wydawniczej i producenckiej Fundacji powstały także filmy dokumentalne („Wiesław Chrzanowski. Lekcja polityki”), fabularyzowane („Wersal 1919”),  fabularne („Miłosierdzie” wg. Jeana Raspaila) i edukacyjne („Receptury z klasztornego ogrodu”).

Wśród wcześniejszych działań warto przypomnieć m.in.: skierowaną do studentów Akademię Ordo Caritatis,prowadzoną w Warszawie przez 11 lat (kończona przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki), Drogę Krzyżową w intencji prześladowanych za wiarę, popularny w Poznaniu Jarmark Mieszka I, sprawowaną w Złotej Kaplicy poznańskiej Katedry przez 12 lat Mszę Requiem za pierwszych władców Polski. Do tego wydarzenia jednorazowe: ”Biały Marsz” w Poznaniu, (naprzeciwko czarnych marszy strajku kobiet), Manifestacje na Placu Wolności (w obronie prawa do życia Alfiego Ewansa i w akcie solidarności z chrześcijańskimi ofiarami muzułmańskiego fundamentalizmu w Libii), Konferencja „Dlaczego nie było Norymbergi komunizmu połączona z wystawą na poznańskim lotnisku) w stulecie rewolucji bolszewickie?„, Konferencja Kongres Wersalski w stulecie odzyskania niepodległości, Konferencja Ora et labora na 1050. lecie Chrztu Polski, międzynarodowy Kongres Św. Benedykta który organizowaliśmy w Poznaniu i Gnieźnie czy piknik rodzinny „W rodzinie siła”  który zgromadził ok 2000 osób (bawiących się doskonale przy udziale zespołów muzyki tradycyjnej)  i konferencja „Podjąć dziedzictwo Ulmów” (z udziałem m.in., ks. abp. Stanisława Gądeckiego) i związany z rocznicą genocydu Tydzień Ormiański.  Osobne miejsce w szeregu tych projektów zajmuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu prowadzony przez 4 lata w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Prawie wszystkie te projekty mają charakter wieloletni i cykliczny. Objęły one łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym sam I Narodowy Marsz Życia skupił ok. 20 tyś. uczestników. 

Pierwsza duża akcja Fundacji to kampania społeczna na rzecz obrony prześladowanych chrześcijan w 2005 r. Pokazane zostały wtedy twarze ofiar prześladowań antychrześcijańskich w świecie w pierwszych latach XXI wieku. Plakaty te zawisły między innymi w tramwajach i autobusach komunikacji publicznej w Poznaniu. Wywołało to wtedy głośne protesty środowisk lewicowych, ale jej echa międzynarodowe rezonują do dziś w żywych relacjach z prześladowanym  Kościołem w świecie. Otrzymaliśmy wówczas podziękowania także od wspólnot żyjących w ukryciu w krajach gdzie wyznawanie wiary chrześcijańskiej jest zabronione pod karą śmierci. Angażowaliśmy się także w zakończone sukcesem działania na rzecz uwolnienia Asii Bibi i odstąpienia od wykonania na niej kary śmierci. Członek Rady naszej Fundacji brała udział w rozmowach na ten temat w Pakistanie, gdzie spotykał się m.in. rodziną uwięzionej kobiety.

Wielką przygodą św. Benedykta jest także uczestnictwo w tworzeniu się klasztoru benedyktyńskiego w Starym Krakowie na Pomorzu. Fundacja użyczyła a następnie przekazała zakonnikom nabyty przez siebie budynek i teren na klasztor, pomaga w jego utrzymanie a wolontariusze Fundacji co jakiś czas wspierają mnichów pracą i uczestniczą w ich życiu modlitwą.

Co roku na Święto Zesłania Ducha Św. Fundacja organizuje wyjazd młodzieży do Francji na pieszą pielgrzymkę z Paryża do Chartres. Ta pielgrzymka młodych z tradycyjną liturgią i duchowością połączyła w ubiegłym roku kilkanaście tysięcy osób z całej Europy. 

Interesującym testem na współpracę katolickiej fundacji j publicznego Uniwersytetu były Stypendia św. Benedykta. Fundacja podpisała z Uniwersytetem Adama Mickiewicza umowę na wspólne przedsięwzięcie promujące studentów za ich osiągnięcia naukowe, społeczne i w sferze religijnej. Fundacja przekazała 6 stypendiów po 10 000 zł. Mimo pierwszej bardzo udanej edycji Uniwersytet wycofał się po krytycznej kampanii Gazety Wyborczej. 

Ubiegły rok to utworzenie w ramach Fundacji Centrum Kultury Św. Benedykta w związku z zakupem lokalu  w Poznaniu. Lokal przy Al. Wielkopolskiej  43 został zakupiony przy finansowym wsparciu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.  Nowa siedziba Fundacji i Centrum Kultury została poświęcona przez ojca Cassiana Folsoma z benedyktyńskiego klasztoru w Nursji skąd pochodził św. Benedykt. W ramach Centrum odbyło się już kilkadziesiąt wydarzeń, w tym koncerty, warsztaty, wystawy obrazów, wykłady, debaty, spotkania autorskie, pokazy filmów czy potańcówki z muzyką tradycyjną. Dużym powodzeniem cieszył się cykl spotkań w ramach wydarzenia Poznański Salon Literacki „Piórem i Lutnią” łączący słowo i muzykę. W wieczorach autorskich udział wzięli m.in. Paweł Lisicki, Justyna Melonowska, o. Wojciech Surówka, Maciej Grela, Grażyna Strykowska, Paweł Milcarek, Ania Broda, o. Wojciech Gołaski, Marcel Peres, Kacper Kita, Jan Pospieszalski, Jacek Kowalski, Tomasz Rowiński, Piotr Tryjanowski, Grzegorz Kucharczyk, Jacek Bartyzel, Marek Jurek, Krzysztof Nowak i Jan Kiernicki z lutnią. Wielką popularnością cieszyły się też salonik literacki dla dzieci  prezentujący najpiękniejsze klasyczne bajki, w tym także w formie teatralnej (Teatrzyk cieni „Latarenka”) oraz warsztaty kaligrafii średniowiecznej prowadzone przez Daniela Dostala. Ważną inicjatywą która zaczęła swoje życie w Centrum na Sołaczu jest też „Akademia Życia” która rozpoczęłą od spotkań dyskusyjnych o tym jak najlepiej działać na rzecz życia i co to znaczy że „Łączy nas życie” co jest głównym motywem kampanii społecznej Fundacji. W samej końcówce roku odbyły się natomiast w naszym Centrum na Sołaczu warsztaty śpiewu pod kierownictwem Marcela Peresa, organizowane przez Fundację i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy podczas których uczestnicy zgłębiali tajniki muzyki z Kodeksu Occo Owocem warsztatów był koncert muzyki renesansowej, który odbył się 9 grudnia w Bydgoszczy oraz posługa śpiewu podczas Mszy w tradycyjnym rycie rzymskim 10 grudnia w Poznaniu. Zresztą pod kątem śpiewu przebiegł nam cały grudzień. Najpierw środowisko muzyczne spotykające się w naszym Centrum Kultury już kolejny rok posługiwało śpiewem podczas rorat w tradycyjnym rycie rzymskim w Poznaniu. Chorał staropolski, pieśni tradycyjne i muzyka wielogłosowa towarzyszyły w adwencie roratom w kościele przy ul. Żydowskiej i przy ul. Kościelnej. A na zakończenie roku współtworzyliśmy poznańskie śpiewanie w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Rok 2024 rozpoczęliśmy od kampanii promocyjnej Wandea 1793, pokazu, koncertu i wydania książki dla uczczenia ofiar pierwszego ludobójstwa nowożytnej Europy jakie zafundowała wandejskim katolikom Rewolucja Francuska w 1793 r. Przypomnieliśmy przy okazji słowa kardynała Roberta Saraha, który powiedział niedawno, że w kontekście wzmagającego się ataku na życie nienarodzonych i na rodzinę wszyscy jesteśmy wandejczykami. Bo dziś to rodzina jest tą Wandeą dla zniszczenia której rzucone zostały najstraszniejsze „piekielne kolumny”   Rozpoczęliśmy też prace nad projektem Millenium Regni Poloniae który jest przedsięwzięciem badawczym dotyczącym historycznego znaczenia i aktualności 1000 lecia koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego.