Fundacja św. Benedykta istnieje od 2005 r. Jej celem jest zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. W swojej działalności wspiera ortodoksyjne postawy chrześcijańskie.