Szkoła Świętego Benedykta działająca przy Poznańskiej Farze powstała w 2013 r dzięki inicjatywie osób wywodzących się z poznańskiego zespołu Liquescentes, Fundacji św. Benedykta, Parafii Farnej i Szkoły Katedralnej. Od początku jest związana z benedyktyńskim opactwem w Triors pielęgnującym solesmeńską metodę wykonawczą oraz Szkołą św. Grzegorza w Le Mans (Papieską Akademią Muzyki Kościelnej) zajmującą się propagowaniem tej metody. Współpraca z obiema instytucjami sięga dalej niż data inauguracji pierwszego kursu gregoriańskiego w Szkole św. Benedykta.

Od 2006 r. zespół  „Liquescentes” odbywał coroczne szkolenie gregoriańskie w klasztorze w Triors. W 2007 roku, na zaproszenie zespołu , przybyła do Polski Denise Lebon, dyrektor Szkoły Świętego Grzegorza w Le Mans, by dla kadry i uczniów Szkoły Katedralnej w Poznaniu, poprowadzić sesję metody Ward (ściśle związanej z metodą solesmeńską). W 2011 r. z inicjatywy Anny Kamerys odbyły się w Łodzi pierwsze warsztaty chorału „Cantus Gregorianus”, na które przyjechali mnisi z triorskiego klasztoru oraz dyrektor Szkoły św. Grzegorza.  W 2013 r. zespół wziął udział w letniej sesji  chorałowej organizowanej przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans.

Od października 2013 r. Szkoła Świętego Benedykta prowadzi stacjonarne i korespondencyjne kursy śpiewu gregoriańskiego wg metody Solesmes.

plakat A2

Kursy chorałowe trzykrotnie uzyskały dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego. W bieżącym roku na działalność edukacyjną związaną z projektem  „Śpiewaj z nami neumami” realizowaną od 19 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. W roku 2015 na projekt „W stronę średniowiecza – warsztaty chorału gregoriańskiego i festiwal muzyki inspirowanej średniowieczem”, a w roku 2014 na projekt „Szkoła świętego Benedykta – warsztaty chorałowe w Wielkopolsce”.

Przejdź do strony   logo_szkola_choralu