Fundacja Św. Benedykta i Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisały umowę na realizację projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez produkcję i emisję filmów pt. Receptury z klasztornego ogrodu. Różnorodność biologiczna i kulturowe dziedzictwo.

Ogród klasztorny który ukształtował się w średniowieczu i rozwijał przez następne wieki to wciąż niedościgły wzór i ideał życia w zgodzie z naturą. Projekt ma na celu umożliwienie sięgnięcia do tego bezcennego z ekologicznego punktu widzenia dziedzictwa. Składają się na nie dokonania zarówno w dziedzinie kultury, organizacji systemu biologicznego, sztuki ogrodniczej, architektonicznej czy i kulinarnej. Chcemy przedstawić dostępną wiedzę na ten temat, kształtować konkretne kompetencje i wyszukać najciekawsze inspiracje dla współczesnej aktywności w dziedzinie ogrodniczej i ekologicznej. Oczywiście ogrody zmieniały się wraz z rozwojem wiedzy o biologii roślin i ich wpływu na człowieka. Stanowiły źródło owoców i warzyw do kuchni i ziół do klasztornej apteki i kwiatów na stół i ołtarz. Ogród klasztorny to szczególny ekosystem, z charakterystyczną bioróżnorodnością, własnym charakterem roślinności, świata zwierzęcego i życia społecznego z nieocenionym wpływem na całego człowieka. Poprzez sięgnięcie do dziedzictwa ogrodów klasztornych chcemy kształtować postawy proekologiczne. Z jednej strony szeroko rozumiany przekaz kulturowy, z drugiej spora dawka konkretnej wiedzy naukowej, przede wszystkim przyrodniczej, a z trzeciej strony praktyczne porady. Znajdzie to wyraz w przygotowaniu cyklu 3 filmów edukacyjnych pt. Receptury z klasztornego ogrodu. Różnorodność biologiczna i kulturowe dziedzictwo”. Pierwszy film pokazuje nam ogród klasztorny w kontekście historii i kultury, drugi film odnosi się przede wszystkim do dziedzictwa przyrodniczego i bioróżnorodności, trzeci to promocja ekologicznego stylu życia opartego na szacunku do tradycji. Filmy zostały zrealizowane przez Fundacje Św. Benedykta we współpracy z Wydawnictwem Dębogóra. O ogrodzie klasztornym, jego  źródłach, charakterze, dziedzictwie i inspiracjach dla współczesnej kultury rozmawiali red. Jan Bilert oraz dr hab. Małgorzata Milecka, Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dziękujemy za gościnę i otwartość ojcom benedyktynom z Lubinia.

Projekt Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez produkcję i emisję filmów pt. „Receptury z klasztornego ogrodu. Różnorodność biologiczna i kulturowe dziedzictwo” został zrealizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.