„Afirmacja” – portal internetowy wspierający rodzinę

Fundacja Św. Benedykta tworzy nowy portal wspierający rodzinę. Portal nosi nazwę Afirmacja  i jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  „Afirmacja” stawia na treści dotyczące budowania właściwych relacji, które są najbardziej naturalnym wsparciem dla przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Projekt nasz polega na stworzeniu profesjonalnego portalu, który w nowoczesny, atrakcyjny i zobiektywizowany sposób dostarczy argumentów na rzecz – opartej na trwałej małżeńskiej więzi żony i męża – rodziny, jako najlepszego inkubatora właściwych i pożądanych postaw społecznych, rozszyfruje, odkłamie i obali fałszywe ideologie dotyczące rodziny, stereotypów, dostarczy pozytywnych wzorców rodzin i przykłady szczęśliwych i udanych związków, w tym takich które pokonały kryzys. Skupienie w jednym portalu – w jednym miejscu, pod jednym sieciowym adresem, informacji, treści i programów, zawierających: argumenty, badania, raporty, naukowe dowody i świadectwa, pozwoli zainteresowanym uzyskać wiedzę w powyższych dziedzinach.

Chcielibyśmy także  żeby portal zachęcał w ten sposób również do integracji działań na rzecz trwałości małżeństwa i rodziny prowadzonych  przez  środowiska, organizacje społeczne, wolontariuszy i grupy eksperckie,

Jest dla nas oczywiste że jednymi z najczęściej wymienianych przyczyn przestępczości są dysfunkcje rodziny. Raporty policyjne potwierdzają, że osłabienie więzi uczuciowych w rodzinach, a zwłaszcza rozbicie rodziny, należą do czynników zwiększających ryzyko demoralizacji, a w konsekwencji sprzyjających przestępczości nieletnich. Istnieje wiele prac z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i wiktymologii, pokazujących jak rozpad więzi rodzinnych i rozwody, sprzyjają przestępczości młodych ludzi. Portal który tworzymy, przez dostarczanie pozytywnych wzorców, ma afirmować życie rodzinne, sprzyjać trwałości małżeństwa, wzmacniać więzi, a z drugiej strony ma pomagać rozpoznawać zagrożenia, uświadamiać skalę i konsekwencje nietrwałości związków. W ramach zadania przygotujemy i udostępnimy adresatom zróżnicowane publikacje związane z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiem przyczynom przestępczości w kontekście trwałości więzi rodzinnych.
Podsumowując. Cel który stawia sobie nasz portal  to budowanie świadomości i promocja postaw które przyczynią się do przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym

Portal Afirmacja jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Fundacja Św. Benedykta tworzy nowy portal wspierający rodzinę. Portal nosi nazwę Afirmacja  i jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  „Afirmacja” stawia na treści dotyczące budowania właściwych relacji, które są najbardziej naturalnym wsparciem dla przeciwdziałania przyczynom przestępczości.  Projekt ma charakter ogólnopolski a zadanie będzie realizowane w przestrzeni internetowej.

Jednymi z najczęściej wymienianych przyczyn przestępczości są dysfunkcje rodziny. Raporty policyjne potwierdzają, że osłabienie więzi uczuciowych w rodzinach, a zwłaszcza rozbicie rodziny, należą do czynników zwiększających ryzyko demoralizacji, a w konsekwencji sprzyjających przestępczości nieletnich. Istnieje wiele prac z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i wiktymologii, pokazujących jak rozpad więzi rodzinnych i rozwody, sprzyjają przestępczości młodych ludzi. Portal  przez dostarczanie pozytywnych wzorców, ma afirmować życie rodzinne, sprzyjać trwałości małżeństwa, wzmacniać więzi, a z drugiej strony ma pomagać rozpoznawać zagrożenia, uświadamiać skalę i konsekwencje nietrwałości związków. W ramach zadania przygotujemy i udostępnimy adresatom zróżnicowane publikacje związane z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiem przyczynom przestępczości w kontekście trwałości więzi rodzinnych.

Portal Afirmacja jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.