Najważniejszym celem działania  fundacji jest zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Nieodzowne jest przy tym pielęgnowanie tradycyjnych form pobożności zakorzenionych w tradycji liturgicznej.

Msza dziękczynna, za 10 lat działalności fundacji, celebrowana przez biskupa Athanasiusa  Schneidera 18.08.2015 r. w Poznańskiej Farze.