Program konferencji „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów”

Formularz zgłoszeniowy:

  To projekt realizowany przez Fundację Św. Benedykta na który składają się różnorodne działania mające na celu promocję postaw prorodzinnych opartych na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, wspieraniu małżeństwa jako najlepszego środowiska dla wychowania dzieci, przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu codziennym jak również zachęcanie młodych ludzi do założenia rodziny, a także w sposób szczególny wspierania rodzin wielodzietnych.

  Projekt jest skierowany przede wszystkim do małżonków i rodziców, starających się chronić i rozwijać swoje małżeństwa i swoje rodziny. Równie ważną grupą odbiorców materiałów, które powstaną w czasie projektu, są wolontariusze, specjaliści pracujący na rzecz wzmacniania polskich rodzin jak też nauczyciele i osoby prowadzące kursy przedmałżeńskie.

  W ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie promowania postaw prorodzinnych. Kampania skupia się przede wszystkim na instytucji narzeczeństwa, małżeństwa, ale także na rodzicielstwie i rodzinach wielodzietnych. Konkretne cele projektu to wspieranie młodych ludzi w budowaniu zdrowych i trwałych relacji, propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie, rozwijanie kompetencji rodzicielskich oraz tworzeniu szczęśliwych rodzin, pogłębienie więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych. Planowane działania to kampania promocja, edukacyjne video podcasty, konferencja podsumowująca projekt. Narzędzia komunikacyjne wykorzystane w ramach podejmowanych działań to: spot reklamowy w mediach społecznościowych i Internecie, działania edukacyjne i artystyczne podczas pikniku rodzinnego dla osób młodych promujące wartości rodzinne a zwłaszcza te zachęcające do założenia rodziny, posiadania dzieci i budowania wzajemnych relacji na gruncie miłości i wierności, edukacyjne videopodcasty prezentowane na FB i YouTubie oraz konferencja podsumowująca projekt. Wszyscy użytkownicy tych narzędzi, stworzonych w ramach projektu, będą mogli z nich skorzystać i ewentualnie do nich powracać w dowolnym momencie swojego życia. Materiały mają stanowić alternatywę dla treści, które dominują w przestrzeni wirtualnej a często zagrażają trwałości małżeństw oraz całych rodzin.

  Seria podcastów

  Piknik Rodzinny

  Film z pikniku

  Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Po pierwsze rodzina!”