To projekt realizowany przez Fundację Św. Benedykta na który składają się różnorodne działania mające na celu promocję postaw prorodzinnych opartych na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, wspieraniu małżeństwa jako najlepszego środowiska dla wychowania dzieci, przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu codziennym jak również zachęcanie młodych ludzi do założenia rodziny, a także w sposób szczególny wspierania rodzin wielodzietnych.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do małżonków i rodziców, starających się chronić i rozwijać swoje małżeństwa i swoje rodziny. Równie ważną grupą odbiorców materiałów, które powstaną w czasie projektu, są wolontariusze, specjaliści pracujący na rzecz wzmacniania polskich rodzin jak też nauczyciele i osoby prowadzące kursy przedmałżeńskie.

W ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie promowania postaw prorodzinnych. Kampania skupia się przede wszystkim na instytucji narzeczeństwa, małżeństwa, ale także na rodzicielstwie i rodzinach wielodzietnych. Konkretne cele projektu to wspieranie młodych ludzi w budowaniu zdrowych i trwałych relacji, propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie, rozwijanie kompetencji rodzicielskich oraz tworzeniu szczęśliwych rodzin, pogłębienie więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych. Planowane działania to kampania promocja, edukacyjne video podcasty, konferencja podsumowująca projekt. Narzędzia komunikacyjne wykorzystane w ramach podejmowanych działań to: spot reklamowy w mediach społecznościowych i Internecie, działania edukacyjne i artystyczne podczas pikniku rodzinnego dla osób młodych promujące wartości rodzinne a zwłaszcza te zachęcające do założenia rodziny, posiadania dzieci i budowania wzajemnych relacji na gruncie miłości i wierności, edukacyjne videopodcasty prezentowane na FB i YouTubie oraz konferencja podsumowująca projekt. Wszyscy użytkownicy tych narzędzi, stworzonych w ramach projektu, będą mogli z nich skorzystać i ewentualnie do nich powracać w dowolnym momencie swojego życia. Materiały mają stanowić alternatywę dla treści, które dominują w przestrzeni wirtualnej a często zagrażają trwałości małżeństw oraz całych rodzin.

Konferencja „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów”

W sobotę 9 grudnia br. w salach pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się konferencja „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów” i ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowisk działających na rzecz życia i rodziny.

Konferencję w imieniu organizatorów otworzył Prezes Fundacji Św. Benedykta Bogusław Kiernicki, który zaapelował o otwartą rozmowę na temat wypracowania skutecznej strategii w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją społeczną i polityczną. Poprosił także o uczczenie minutą ciszy  zmarłego przed kilkoma dniami śp. Waleriana Piotrowskiego, niezłomnego obrońcę życia, wielkiego patrioty i człowieka służącego potrzebującym.

Pierwsze wystąpienie programowe należało do metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski , ks. abpa Stanisława Gądeckiego, który podkreślił wartość życia i męczeństwa rodziny Ulmów jako inspiracji dla dzisiejszych obrońców życia i rodziny. Ks. Arcybiskup wyraził także nadzieję, że ruchy broniące życie i rodzinę, szczególnie wobec wyzwań związanych z przemianami społeczno-politycznymi w naszym kraju, przezwyciężą podziały i działać będą w jedności, bo tylko w ten sposób można osiągać postawione cele. 

Drugim głosem wprowadzającym  w szeroki zakres spraw społecznych związanych z tematyką konferencji było wystąpienie byłego Marszałka Sejmu Marka Jurka. Na zakończenie swojego wystąpienia „Zwyciężyć przyszłość. dla Polski i cywilizacji życia”, w imieniu uczestników konferencji, podziękował Arcybiskupowi za jego jednoznaczną postawę w sprawach fundamentalnych dla narodu i rodziny oraz godne reprezentowanie polskiego Kościoła na Synodzie powszechnym, co zebrani potwierdzili gromkimi brawami.  

Po wysłuchaniu wystąpienia red. Agnieszki Bugały, autorki biografii rodziny Ulmów, oraz referatu ks. prof. Andrzeja Pryby nt. „chrztu z krwi” w przypadku męczeństwa dziecka w łonie Wiktorii Ulm, uczestnicy spotkania przyjęli rezolucję popierającą inicjatywę ogłoszenia tego wyniesionego na ołtarze dziecka, patronem dzieci poczętych, rozwijających się w łonach swych matek (tekst rezolucji. poniżej).

W kolejnym bloku uczestnicy wysłuchali wystąpienia dra Krzysztofa Szwarca z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego nt. zagrożeń demograficznych i postaw Polaków wobec dzietności. 
Z kolei dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia”, próbował odpowiedzieć na pytanie „Czy Polska obroni życie i rodzinę?”

Uczestnicy panelu „Jak skutecznie bronić życia i rodziny” dzielili się swoimi doświadczeniami na tym polu. W dyskusji udział wzięli: Bogusław Kiernicki – prezes Fundacji Św. Bendykta, poseł Bartłomiej Wróblewski, Wojciech Zieba – prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Obrony Zycia Człowieka, Maria Drąg z Bractwa i Fundacji Małych Stópek oraz Lidia Klempis z Koalicji dla i Życia i Rodziny. 

Z kolei w panelu „Walka o umysły i serca młodych w dobie hedonizmu i zamętu” udział wzięli specjaliści i praktycy: Agnieszka Marianowicz-Szczygieł z Instytutu On i Ona, dr Jolanta Próchniewicz – psycholog, dr Piotr Wołochowiczz Fundacji Misja Służby Rodzinie oraz red. Elżbieta Lachman reprezentująca portal Polskie Forum Rodziców. Dynamikę dyskusji zapewnił prowadzący panele red. Jan Pospieszalski z poratlu Afirmacja.Info, który trafnie puentując wypowiedzi ożywiał dyskusję.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy i wspólnych działań, czego wyrazem ma być m.in. organizacja Narodowego Marszu Życia, zapowiedzianego na 24 marca 2024. Przypomniano, że data ta jest nieprzypadkowa, jest to bowiem Narodowy  Dzień Życia, przypadający w rocznicę męczeństwa rodziny Ulmów.

Rezolucja

My, uczestnicy Konferencji „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów”, reprezentujący środowiska zaangażowane w obronę życia i rodziny, z całą mocą popieramy inicjatywę ogłoszenia przez Kościół Katolicki najmłodszego dziecka bł. Wiktorii Ulm, które w chwili męczeństwa żyło w łonie matki, za patrona wszystkich poczętych dzieci. Wierzymy, że wstawiennictwo tego świętego dziecka przyczyni się do zatrzymania plagi aborcji zarówno w Polsce jak i na świecie.

W imieniu zgromadzonych:

Bogusław Kiernicki – Fundacja Św. Benedykta
Paweł Wosicki – Fundacja „Głos dla Życia”
Wojciech Zieba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Maria Drąg – Bractwo i Fundacja Małych Stópek
Lech Łuczyński – Koalicja Życia I Rodziny
Lidia Klempis – Fundacja Życia i Rodziny
Elżbieta Lachman – Polskie Forum Rodziców
Piotr Wołochowicz – Fundacja „Misja Służby Rodzinie”
Waldemar Wasiewicz – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

Piknik Rodzinny

Blisko dwa i pół tysiąca osób, głównie rodziny z dziećmi wzięło udział 18 czerwca 2023 r, w pikniku „W Rodzinie siła” w Poznaniu na Ostrowiu Tumskim. Piknik rozpoczął wystąpieniem o wartości życia ks. abp Stanisław Gądecki, który zaprosił następnie wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Podczas tego rodzinnego pikniku, który prowadzili w imieniu Fundacji św. Benedykta prowadzili Lidia Sankowska Grabczuk i Wojciech Gulczyński,  odbywały się koncerty dla najmłodszych i dla starszych uczestników, tańce i animacje. Nie zabrakło takich uwielbianych przez dzieci atrakcji jak malowanie twarzy, zabawy z chustą, skakanie na dmuchańcach i wielu innych. Znalazło się też miejsce na posilenie się w strefie gastronomicznej i rozmowy. Za niecodzienny klimat odpowiadała przede wszystkim oprawa muzyczna – tradycyjne tańce korowodowe do skocznej muzyki granej na dawnych instrumentach przez Kapelę Hałasów oraz Camino Polaco, rozbrzmiewające przy magicznych dźwiękach cymbałów piosenki dla dzieci Ani Brody oraz spektakl dla dzieci o dawnych zabawkach ludowych przedstawiony przez Kapelę Odloty – wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły, że piknik przy Katedrze zaznaczył się też jako nieszablonowe wydarzenie artystyczne. Równocześnie w strefie edukacyjnej, której centralnym punktem był „Namiot życia” odbywały się prelekcje, rozmowy, dystrybucja publikacji poświęconych rodzinie. Można tam było również zapoznać się z najnowszymi inicjatywami poświęconymi rodzinie a nawet podpisać petycję w sprawie zmiany ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.  Namiot Życia prowadziła podczas pikniku poznańska Fundacja „Głos dla Życia” ze szczególnym zaangażowaniem Anny Dyndul i Dariusza Hybla. W strefie edukacyjnej występowali, udzielali porad czy informacji o inicjatywach prorodzinnych m.in. dr Jolanta Próchniewicz, dr Paweł Wosicki, psycholog Bogna Białecka, położna Maria Łuczak, specjalistka od mediów społecznościowych Elżbieta Lachman i wielu innych. Za bezpieczeństwo i relacje z partnerami odpowiadał Aleksander Barszczewski.

W wydarzeniu brali ludzie o różnych poglądach, różnym stylu życia, w różnym wieku i z różnych grup społecznych, zjednoczeni jedną podstawową ideą – że życie ludzkie jest pięknym i dobrym darem, który warto chronić. Pozytywne przesłanie tego wydarzenia płynęło nie tylko z megafonów czy w ramach „namiotowych: prelekcji ale , ale z serc i z gardeł osób przekonanych, że „Miłość zwycięży”. Hasłem przewodnim Marszu było „Razem dla życia” i za tym hasłem poszło wytworzenie wspólnoty, która dała świadectwo tego, w co wierzą – że życie i godność człowieka jest niezaprzeczalne i jednakowe na każdym etapie życia. Skupiano się zarówno na tych pierwszych dziewięciu miesiącach życia prenatalnego, kiedy człowiek jest całkowicie zależny i bezbronny, jak i późniejszym okresie, gdy jesteśmy już silniejsi, ale nadal potrzebujemy wsparcia, żeby poradzić sobie z trudnościami, jak życie stawia na naszej drodze. W jednej i drugiej sytuacji wskazywano rodzinę jako najpewniejsze schronienie, stąd wniosek, że to właśnie instytucję rodziny należy wspierać, aby była ona bezpiecznym miejscem dla każdego człowieka. Tego już narodzonego, i tego już poczętego, ale rozwijającego się jeszcze pod sercem mamy.

Film z pikniku

Seria podcastów

Cykl ubogacających rozmów o prawdziwej miłości, przyjaźni, zakochaniu, a także o niebezpiecznych imitacjach miłości i sytuacjach trudnych w miłości.


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Zadanie „W rodzinie siła!” sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Po pierwsze rodzina!” na rok 2023, Priorytet 1. – „Kampanie”.

Dofinansowanie
200 700,00 zł

Całkowita wartość
200 700,00 zł

Data podpisania umowy: 13 lipca 2023 r.