W ramach przygotowań do jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski,  fundacja  od 2012 roku  organizuje  widowisko plenerowe zwane Jarmarkiem Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Biorą w nim udział  grupy rekonstrukcyjne, które poprzez pokazy i zabawy przybliżają poznaniakom życie i zwyczaje sprzed X wieków.  W tygodniu poprzedzającym jarmark, w dniu śmierci Mieszka I, w Złotej Kaplicy odprawiana jest Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w intencji o spokój duszy pierwszego z władców. Jarmarkowi towarzyszą konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz konkursy literackie dla uczniów szkół średnich, których celem jest popularyzacja osoby Mieszka I i Dobrawy jako twórców państwa polskiego i podkreślenie roli Poznania w tworzeniu państwa i kształtowaniu narodu polskiego. Dopełnieniem widowiska i konkursów są sesje naukowe poświęcone początkom Państwa Polskiego. Organizację jarmarku dwukrotnie dofinansował Urząd Marszałkowski plakat A2