logo_cantus_color

Warsztaty Chorału Gregoriańskiego „Cantus Gregorianus”odbywają się w Łodzi od 2011 roku . Pragnieniem organizatorów jest, aby warsztaty te wprowadzały uczestników w głębię tradycyjnego śpiewu liturgicznego, którego zadaniem jest wznieść serca ku Bogu. Dlatego są to  swego rodzaju rekolekcje, próba doświadczenia modlitwy śpiewem i zaczerpnięcia z bogactwa Kościoła. Patronat nad imprezą obejmował do 2012 roku jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, a obecnie jego ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki.

Każdego roku gośćmi warsztatów są mnisi z opactwa Notre-Dame de Triors, którzy dzielą się swoim doświadczeniem życia śpiewem gregoriańskim.  Do prowadzenia zajęć zaproszono również o. Jeana Pateau z opactwa w Fontgombault, Claudea Pateau – dyrektora Szkoły św. Grzegorza w Le Mans oraz Rene Linnenbanka, który zajmuje się  emisją głosu.

Głównymi organizatorami i gospodarzami warsztatów są: Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej przy Kurii Metropolitalnej w Łodzi oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

W prace organizacyjne włączają się również: Chór Cantores Misericordiae Dei, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Cantores, Fundacja św. Benedykta, Zespół Muzyki Dawnej Liquescentes.

Relacja z tegorocznych warsztatów