Kolegium Akademickie św. Benedykta istnieje przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jadwigi Królowej, w pobliżu kampusu „Morasko”. Jest to dom dla studentów, którzy poszukują dobrego miejsca do zamieszkania oraz  wspólnoty wiary.

Kolegium rozpoczęło funkcjonowanie 1 października 2015 r.

Warunki dla kandydatów:
1. Gotowość życia we wspólnocie studentów.
2. Pragnienie życia duchowego.
3. Studia w Poznaniu.

4. Wiek do 25 lat.
5. Bycie mężczyzną.

Regulamin_Kolegium_Akademckiego_sw._Benedykta_mar-2016

Adres: Poznań, ul. Paczoskiego 7

Telefon: 509 477 763

https://www.facebook.com/kolegiumbenedykta/