„Kolegium Świętego Benedykta jest dziełem osób, które dzięki wsparciu Fundacji Św. Benedykta, w obliczu dokonującej się zapaści szkolnictwa w Polsce (zarówno w aspekcie wychowawczym jak i dydaktycznym), postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i założyć Szkołę, która (…) idzie drogą wielowiekowego doświadczenia edukacji klasycznej, korzystając ze sprawdzonych wzorów. Rozdzielna edukacja dziewcząt i chłopców, solidna baza gramatyki i matematyki dla wszystkich, łacina kształtująca precyzję myślenia, czytanie autorów klasycznych, rozwijanie myślenia historycznego, warsztaty prac ręcznych, wychowawcza rola muzyki, modlitwa w szkole… – to tylko niektóre ze składników naszych założeń. Na podstawie takich założeń kształci się uczniów w najlepszych szkołach w świecie”. (Christianitas, Akt założycielski Kolegium św. Benedykta)

Przejdź do strony  1779284_605140156242210_428276605_n

 Kolegium Świętego Benedykta, zgodnie z intencją założycieli:

– z najgłębszym przekonaniem zachowuje swój charakter katolicki, traktując naukę Kościoła katolickiego jako światło przewodnie, a wspólną modlitwę liturgiczną zgodną z tradycją obrządku rzymskiego jako szczególnie zadbany składnik codzienności szkolnej,

– rzeczywiście czerpie z wychowawczej tradycji Reguły Św. Benedykta,

– realizuje edukację zróżnicowaną, zapewniając osobne klasy i odrębną przestrzeń szkolną dla dziewcząt i chłopców,

– w swoim programie nauczania idzie drogą edukacji klasycznej, używając przy tym takich narzędzi jak: znajomość gramatyki języka ojczystego i łaciny, ćwiczenie w sztuce rozumowania i przemawiania, znajomość Biblii i kanonu literackiego naszej cywilizacji, orientacja w chronologii i lokalizacji wydarzeń dziejowych, poznanie teoretycznych fundamentów matematyki, praktyka śpiewu, prace ręczne.

Pierwszy rok szkolny w Kolegium świętego Benedykta zainaugurowany został 1 września 2014 r.