Doroczny Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia św. Benedykta Patrona Europy (ASBPE) odbył się w tym roku w Poznaniu, w terminie 19-21.05.2023 r. Głównym miejscem spotkań i wykładów był dom Księży Chrystusowców przy ul. Panny Marii 4. Uczestnicy kongresu brali udział w wykładach i liturgiach, odbyli także pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Data spotkania kongresowego zbiegła się z jubileuszem Szkoły św. Benedykta. Kursanci szkoły wzięli udział w wydarzeniach kongresowych i śpiewali w czasie liturgii. Na ręce organizatorów i uczestników przesłany został list ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Program Kongresu

Piątek 19.05.

15:00 – 17:30 przyjazd gości (D.K.Ch.)
17:30 – Powitanie gości (D.K.Ch.)
18:00 obiadokolacja (D.K.Ch.)
19:00 – 20:00 wykład: Przypadek Polski: od chrztu księcia i męczeństwa biskupa do ukształtowania się „narodu ochrzczonego” Paweł Milcarek
20:00-20:30 Próba przed kompletą (D.K.Ch.)
20:30 kompleta (D.K.Ch.)

Sobota 20.05.

7:30 – 8:15 śniadanie (D.K.Ch.)
8:30 – 9:15 wykład „Fides quid tibi praestat? – Co daje wiara? o. J. Strumiłowski Cist (D.K.Chrystusowców)
9:30 – 10:15 wykład: Chrzest Mieszka – mistagogia o. Maciej Zachara MIC (D.K.Ch.)
10:45 – wyjazd do Gniezna – pielgrzymka do grobu św. Wojciecha
12:00 – Msza św. przy relikwiach św. Wojciecha
13:45 – obiad w Restauracji Tumskiej w Gnieźnie
15:30 – wyjazd do Poznania
17:00 -17:45 wykład: Wspólne życie i wzrost w wierze Dom Cassien Folsom OSB (D.K.Ch.)
18:00 – 18:30 kolacja (D.K.Ch.)
19:00 Nabożeństwo Majowe (katedra, śpiew – kursanci SŚB)
19:30 koncert chóru Paradiso (dyrygent Ewa Domagała)
20:30 zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego w ramach „Nocy Muzeów” (fakultatywnie)

Niedziela 21.05.

7:30 – 8:30 śniadanie (D.K.Ch.)
9:00 – 10:00 wykład Dziedzictwo św. Wojciecha: jedna wiara, Europa Wschodnia i Zachodnia – chrześcijańska solidarność w czasach kryzysu pełzającej apostazji Marek Jurek (D.K.Ch.)(D.K.Chrystusowców)
10:00 -10:30 przerwa kawowa
10:45 – 12:00 wizyta w muzeum Genius Loci
12:30 – obiad (D.K.Ch.)
13:45 wyjazd autokarem na mszę św. do kościoła NSPJ przy ul. Kościelnej
14:15 Msza św. dziękczynna za 10 lat działalności Szkoły św. Benedykta (celebrans o. Cassian Folsom z Nursji; śpiew – kursanci SŚB)
16:15 -17:30 przerwa kawowa ( kawiarnia Faraway), zwiedzanie Fary, czas wolny
18:00 – 18:30 kolacja (D.K.Ch.)

List ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego