Wieczorem 22 marca Jacek Kowalski, znany bard i profesor historii sztuki, wykonał pieśni Powstania Styczniowego i opowiedział o Powstaniu, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Olszakiem (w jej rocznicę) na kanwie swojej książki „Zapomniana Trylogia”.