12 czerwca w  Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry odprawiona została Msza św. Requiem  za duszę pierwszych władców Polski. Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawił ks. prałat Jan Stanisławski. W kazaniu Ksiądz Prałat zwrócił uwagę na zobowiązanie jakie współczesny Polak ma wobec dziedzictwa które zostało mu powierzone, oraz konieczności zdecydowanego działania w obronie tego dziedzictwa. Msza św. przy grobowcu Mieszka I i Bolesława Chrobrego została odprawiona z już po raz szósty z inicjatywy Fundacji św. Benedykta.