Książka opisuje burzliwe czasy tworzenia autonomicznego, samorządnego Uniwersytetu jako rzeczywistej wspólnoty nauczycieli i studentów.
Autor dotarł do raportów kilkudziesięciu tajnych współpracowników z grona studentów i pracowników UAM, którzy pracowicie dokumentowali działania inicjatorów Samorządu. Wiele nazwisk udało się ujawnić, niestety nie wszystkie ze względu na zniszczenie sporej części akt. Oprócz bogatej podstawy źródłowej wykorzystano relacje ponad 40 uczestników wydarzeń.
Studenci UAM byli w latach 80-tych grupą szczególnie aktywną, a ich działanie promieniowało na sytuację na uczelniach Poznania i innych ośrodków akademickich. SB przedstawiała studentów z Samorządu jako otwartych przeciwników socjalistycznego państwa, hołdujących ideologii burżuazyjnej, a usłużni dziennikarze opisywali ich jako zdemoralizowanych próżniaków, sługusów wrogich ośrodków, a nawet… pogrobowców SS. Publikacja obejmuje okres powstawania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, czasy w których Samorząd pełnił de facto funkcje legalnej opozycji, aż po wybory czerwcowe w 1989 roku.
Książka została wydana pod patronatem Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego i przy pomocy Parlamentu Samorządu Studentów UAM.
Publikacja na ponad 600 stronach zawiera ok.120 zdjęć.
Cena sprzedaży 40 zł.ea_okladka-4