Środowisko muzyczne spotykające się w naszym Centrum Kultury na Sołaczu już kolejny rok posługiwało śpiewem podczas rorat w tradycyjnym rycie rzymskim w Poznaniu. Roraty z ich śpiewem (chorał staropolski, pieśni tradycyjne, muzyka wielogłosowa) odbywały się w adwencie w każdy wtorek o 6:20 w kościele przy ul. Żydowskiej i w sobotę o 6:20 w kościele przy ul. Kościelnej.