Fundacja św. Benedykta we współpracy z Instytutem Myśli Schumana wygrała konkurs MSZ na prowadzenie w Poznaniu Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Jego zadaniem będzie przybliżanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, przypominanie  wielkich Polaków i ich wkładu w rozwój naszej ojczyzny i cywilizacji, umożliwienie wymiany myśli i spotkań z ważnymi osobistościami polskiej sceny politycznej, a także z poznaniakami  działającymi  w różnych placówkach dyplomatycznych oraz  przedstawicielami innych krajów współpracujących z Polską.

30 marca 2017 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie poznańskiego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Wydarzeniu towarzyszyło wystąpienie Sekretarza Stanu ds.Europejskich Pana Wiceministra Konrada Szymańskego. Przedstawił on priorytety polskiej polityki zagranicznej w kontekście wielkich zmian, jakie następują aktualnie w Europie i świecie.

Bardzo cieszymy się, że to wyjątkowe dla nas spotkanie uświetnili: wojewoda wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Pani Zofia Szalczyk, wielkopolscy posłowie, przedstawiciele Instytutu Zachodniego, Urzędu Marszałkowskiego, radni, przedsiębiorcy, poznańscy studenci. Dziękujemy lokalnym mediom, w tym TVP Poznań, TV WTK, Radiu Merkury, Radiu Emaus za możliwość przybliżenia poznaniakom i wielkopolanom naszego Ośrodka i jego planów. Dziękujemy za wspólny start a teraz podwijamy rękawy i ruszamy do pracy!