12 marca 2017 r. na Jasnej Górze, odbył się I Kongres Grup Schumana. Spotkanie, połączone z ogólnopolską pielgrzymką ruchu „Europa Christi”, rozpoczęło się Mszą św. przed obrazem Matki Bożej, którą celebrował ks. bp Artur Miziński, sekretarz Komisji Episkopatu Polski. Po niej uczestnicy wzięli udział w wykładach, których celem było przedstawienie misji ruchu Europa Christi oraz sylwetek dwóch polityków, kandydatów na ołtarze: Roberta Schumana i Alcide de Gasperi. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Fundacji św. Benedykta. Honorowymi gośćmi kongresu byli:  o. Bernardo Adura – postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana oraz Maria Romana de Gasperi – córka wybitnego polityka.