W sobotę 20 stycznia, w gościnnych murach Tynieckiego Opactwa odbyła się promocja II tomu podręcznika do nauki chorału „Laus in Ecclesia”. Gościem szczególnym promocji był o. Pierre Le Bourgeois z opactwa Notre Dame de Triors, redaktor książki prezentującej dorobek Szkoły św. Grzegorza w Le Mans. Oto fragment wprowadzenia wygłoszonego przez dr Bognę Bohdanowicz:
Książka ta to coś znacznie więcej niż podręcznik chorału. To wykład doktryny chrześcijańskiej ubrany w słowa proste i poetyckie zarazem. Wchodząc przez ciasną bramę chorału (zwłaszcza w rozdziale o transpozycji i ekwiwalencji modalnej…) nagle przedostajemy się w sam środek rozległej przestrzeni wnętrza Kościoła znajomej, ale i olśniewająco nowej! Niewątpliwie jest to podręcznik, choć chwilami zdecydowanie wyrasta poza narrację dydaktyczną, stając się pełnym żaru traktatem o miłości Bożej. Autor przejrzyście formułuje kerygmat, z którego wyprowadza sens, formę i treść liturgii Kościoła. Tekst nie zaśmiecony zbędną polemiką, pełen jest odniesień do pism Ojców Kościoła, papieży i świętych mnichów wszystkich czasów. Jest więc dobrym przykładem tego o czym mówi Chrystus, gdy przywołuje obraz ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.”

Podobnie jak w części pierwszej , która ukazała się w Polsce w 2014 r. materiał podzielony jest na lekcje i ćwiczenia oraz teksty wzbogacające wiedzę liturgiczną. Do książki dołączona jest płyta z nagraniami przygotowanymi przez mnichów z klasztoru w Fontgombault. Wstęp napisał Kardynał Robert Sarah.

Podręcznik jest dostępny na stronie księgarni Dębogóra http://www.debogora.com/