Międzynarodowa sesja naukowa „Ora et labora-benedyktyński wkład w chrystianizację Polski” zorganizowana została w ramach obchodów jubileuszu 1050-lecia Chrztu. Odbyła się w Poznaniu,  w dniach 28-30 października 2016 r. Honorowy patronat  nad wydarzeniem objęli:  abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, o. Szymon Hiżycki opat klasztoru w Tyńcu oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. Celem konferencji było zaakcentowanie i docenienie  wkładu tradycji benedyktyńskiej  w kształtowanie się naszej   kultury i tożsamości, a także ukazać jej potencjał  niezwykłą żywotność również i dzisiaj.

Na program składały się wykłady, warsztaty, wystawy, uroczyste liturgie ze śpiewem gregoriańskim oraz noc chorału – koncerty w ramach II Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego” W stronę średniowiecza”. W zakładce ora et labora dostępna jest bogata dokumentacja zdjęciowa i filmowa.

nck_chrzest_dofinansowano-01