W sobotę 9 grudnia br. w salach pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się konferencja „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów” i ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowisk działających na rzecz życia i rodziny.

Konferencję w imieniu organizatorów otworzył Prezes Fundacji Św. Benedykta Bogusław Kiernicki, który zaapelował o otwartą rozmowę na temat wypracowania skutecznej strategii w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją społeczną i polityczną. Poprosił także o uczczenie minutą ciszy  zmarłego przed kilkoma dniami śp. Waleriana Piotrowskiego, niezłomnego obrońcę życia, wielkiego patrioty i człowieka służącego potrzebującym.

Pierwsze wystąpienie programowe należało do metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski , ks. abpa Stanisława Gądeckiego, który podkreślił wartość życia i męczeństwa rodziny Ulmów jako inspiracji dla dzisiejszych obrońców życia i rodziny. Ks. Arcybiskup wyraził także nadzieję, że ruchy broniące życie i rodzinę, szczególnie wobec wyzwań związanych z przemianami społeczno-politycznymi w naszym kraju, przezwyciężą podziały i działać będą w jedności, bo tylko w ten sposób można osiągać postawione cele. 

Drugim głosem wprowadzającym  w szeroki zakres spraw społecznych związanych z tematyką konferencji było wystąpienie byłego Marszałka Sejmu Marka Jurka. Na zakończenie swojego wystąpienia „Zwyciężyć przyszłość. dla Polski i cywilizacji życia”, w imieniu uczestników konferencji, podziękował Arcybiskupowi za jego jednoznaczną postawę w sprawach fundamentalnych dla narodu i rodziny oraz godne reprezentowanie polskiego Kościoła na Synodzie powszechnym, co zebrani potwierdzili gromkimi brawami.  

Po wysłuchaniu wystąpienia red. Agnieszki Bugały, autorki biografii rodziny Ulmów, oraz referatu ks. prof. Andrzeja Pryby nt. „chrztu z krwi” w przypadku męczeństwa dziecka w łonie Wiktorii Ulm, uczestnicy spotkania przyjęli rezolucję popierającą inicjatywę ogłoszenia tego wyniesionego na ołtarze dziecka, patronem dzieci poczętych, rozwijających się w łonach swych matek (tekst rezolucji. poniżej).

W kolejnym bloku uczestnicy wysłuchali wystąpienia dra Krzysztofa Szwarca z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego nt. zagrożeń demograficznych i postaw Polaków wobec dzietności. 
Z kolei dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia”, próbował odpowiedzieć na pytanie „Czy Polska obroni życie i rodzinę?”

Uczestnicy panelu „Jak skutecznie bronić życia i rodziny” dzielili się swoimi doświadczeniami na tym polu. W dyskusji udział wzięli: Bogusław Kiernicki – prezes Fundacji Św. Bendykta, poseł Bartłomiej Wróblewski, Wojciech Zieba – prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Obrony Zycia Człowieka, Maria Drąg z Bractwa i Fundacji Małych Stópek oraz Lidia Klempis z Koalicji dla i Życia i Rodziny. 

Z kolei w panelu „Walka o umysły i serca młodych w dobie hedonizmu i zamętu” udział wzięli specjaliści i praktycy: Agnieszka Marianowicz-Szczygieł z Instytutu On i Ona, dr Jolanta Próchniewicz – psycholog, dr Piotr Wołochowiczz Fundacji Misja Służby Rodzinie oraz red. Elżbieta Lachman reprezentująca portal Polskie Forum Rodziców. Dynamikę dyskusji zapewnił prowadzący panele red. Jan Pospieszalski z poratlu Afirmacja.Info, który trafnie puentując wypowiedzi ożywiał dyskusję.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy i wspólnych działań, czego wyrazem ma być m.in. organizacja Narodowego Marszu Życia, zapowiedzianego na 24 marca 2024. Przypomniano, że data ta jest nieprzypadkowa, jest to bowiem Narodowy  Dzień Życia, przypadający w rocznicę męczeństwa rodziny Ulmów.

Rezolucja

My, uczestnicy Konferencji „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów”, reprezentujący środowiska zaangażowane w obronę życia i rodziny, z całą mocą popieramy inicjatywę ogłoszenia przez Kościół Katolicki najmłodszego dziecka bł. Wiktorii Ulm, które w chwili męczeństwa żyło w łonie matki, za patrona wszystkich poczętych dzieci. Wierzymy, że wstawiennictwo tego świętego dziecka przyczyni się do zatrzymania plagi aborcji zarówno w Polsce jak i na świecie.

W imieniu zgromadzonych:

Bogusław Kiernicki – Fundacja Św. Benedykta
Paweł Wosicki – Fundacja „Głos dla Życia”
Wojciech Zieba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Maria Drąg – Bractwo i Fundacja Małych Stópek
Lech Łuczyński – Koalicja Życia I Rodziny
Lidia Klempis – Fundacja Życia i Rodziny
Elżbieta Lachman – Polskie Forum Rodziców
Piotr Wołochowicz – Fundacja „Misja Służby Rodzinie”
Waldemar Wasiewicz – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych