Aż 460 widzów na specjalnym pokazie filmu „Wandea: zwycięstwo albo śmierć” w kinie Rialto w Poznaniu!

Podczas dwóch kolejnych tur wydarzenia wprowadzenie historyczne wygłosili Marek Robak i Jacek Kowalski, łączyliśmy się też z Hubertem de Karangat i Guillaumem Allaire – producentami filmu, z którymi rozmowy przeprowadził Tomasz Łęcki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dwukrotnie odbyły się występy Jacka Kowalskiego i Klubu św. Ludwika, podczas których zabrzmiały pieśni Powstania Wandejskiego w polskich przekładach. Film „Wandea: zwycięstwo albo śmierć” po obydwu seansach został nagrodzony przez publiczność owacją.

Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Park Dzieje i Fundacja św. Benedykta.