W poniedziałek w Centrum Kultury Fundacji św. Benedykta odbyło się spotkanie nt. współczesnej sztuki sakralnej. Pretekstem dla zorganizowania wydarzenia była niedawna publikacja listu „Synodu Artystów”, w polemikę z którym weszli redaktorzy magazynu Verbum. Zaproszeni goście – Karolina Staszak, o. Wojciech Surówka i prof. Jacek Kowalski poprowadzili dysputę której przedmiot wykroczył poza postulaty „Synodu Artystów”, obok refleksji z perspektywy artystycznej, kościelnej i historycznej mieszcząc diagnozę i analizę kryzysu współczesnej sztuki sakralnej i propozycje które w ich odczuciu mogłyby pomóc go przezwyciężyć. W dyskusji wzięli aktywny udział zebrani uczestnicy spotkania, wśród nich poznańscy artyści i przedstawiciele świata kultury i sztuki.

Fot. Jan Billert.