V JUBILEUSZOWY Jarmark Mieszka I za nami!!!
Mieszko I ochrzczony, chrystianizacja ziem nad Wartą rozpoczęta.
Fundacja Świętego Benedykta w ramach przygotowań do jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski,  od 2012 roku  organizuje  widowisko plenerowe zwane Jarmarkiem Mieszka I na Ostrowie Tumskim. Biorą w nim udział  grupy rekonstrukcyjne, które poprzez pokazy i zabawy przybliżały poznaniakom życie i zwyczaje sprzed X wieków.   Jarmarkowi towarzyszą konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, konkursy literackie dla uczniów szkół średnich, których celem jest popularyzacja postaci Mieszka I i Dobrawy jako twórców państwa polskiego oraz podkreślenie roli Poznania i Wielkopolski w tworzeniu państwa i kształtowaniu narodu polskiego. Dopełnieniem widowiska i konkursów były sesje naukowe, podczas których historycy zastanawiali się m.in. czy Mieszko I był wikingiem, jaki był wpływ Dobrawy na politykę męża, a ostatnio – gdzie mógł mieć miejsce chrzest pierwszego władcy Polski.
Artystyczną odpowiedzią na to pytanie była inscenizacja, zaprezentowana w wyschniętym korycie Warty przez twórców widowisk historycznych Park Dzieje z Murowanej Gośliny. Chrzest Mieszka obserwowało kilkuset widzów po obu brzegach rzeki i z przepływających Wartą statków.
Entuzjazm najmłodszej części widowni wzbudził pokaz walk, w wykonaniu wojów z grupy Swarożyc.Powodzeniem cieszyły się również stoiska ze  średniowieczną strawą, wyroby rzemieślników i liczne konkursy, w tym także gry i zabawy plebejskie, strzelanie z łuku oraz wiedzy o Polsce Mieszka.
Za rok będziemy czcili urodziny dziedzica Bolesława Chrobrego, który stworzył potęgę naszego kraju i wprowadził państwo Polan do europejskiej ekstraklasy. Do zobaczenia!