W najbliższą sobotę 13 kwietnia odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom prześladowań chrześcijan we współczesnym świecie i prawom ludzi wierzących.

W konferencji organizowanej przez Fundację Św. Benedykta wystąpią Marek Jurek, Johannes de Jong (Holandia), Grzegorz Górny i Agnieszka Marianowicz-Szczygieł. Konferencji będzie towarzyszył koncert Jacka Kowalskiego i zespołu Monogramista JK którzy przedstawią muzyczne votum z okazji Święta Chrztu Polski. Konferencja odbędzie się w godz. 10-12 w sali koncertowej Zamku Królewskiego (Plac Zamkowy 4) w dniu. 13 kwietnia. Towarzyszący jej koncert 14 kwietnia o godz. 17 w dolnym kościele św. Krzyża (Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa). Konferencja będzie też swoistym wstępem do Narodowego Marszu Życia, który w swoim charakterze będzie także znakiem sprzeciwu wobec nasilających się ataków na chrześcijan, chrześcijaństwo i Kościół w ramach radykalnej zmiany duchowej świata.

Jak odnotowuje przygotowująca coroczne zestawienia organizacja Open Doors, prześladowania chrześcijan nasilają się. Jedynie w ubiegłym roku z powodu swojej wiary w Chrystusa życie straciło co najmniej 5621 osób. Oznacza to, że liczba zabitych chrześcijan wzrosła w ciągu pięciu ostatnich lat blisko dwukrotnie (w 2018 r. było to 3066 os.). Również blisko dwukrotnie (do 76) zwiększyła się liczba krajów, w których wyznawcy Chrystusa doświadczają najwyższego stopnia represji i prześladowań. Zagrożony nimi jest co siódmy chrześcijanin (czyli ok. 312 mln wiernych).

Podium smutnego antyrankingu otwiera Korea Północna, gdzie w ostatnim roku doszło do kolejnego zaostrzenia antychrześcijańskiego kursu ze strony komunistycznego reżimu. Na dalszych miejscach znajdują się głównie kraje całkowicie bądź w dużym stopniu muzułmańskie (kolejno: Somalia, Libia, Erytrea, Jemen, Nigeria). Do gwałtownego pogorszenia sytuacji wyznawców Chrystusa doszło w ostatnim czasie w północnej części Afryki Subsaharyjskiej, gdzie rosną w siłę ugrupowania dżihadystyczne. W Nigerii, przy bierności władz centralnych, zamordowanych zostało 90% spośród ubiegłorocznych męczenników za wiarę. W dużej części zginęli oni w zorganizowanych przez islamistów pogromach całych wiosek.

Przemoc wobec chrześcijan, choć nieprzybierająca form tak drastycznych jak wspomniane wyżej, dotyka również krajów rozwiniętych i w większości (przynajmniej do niedawna) chrześcijańskich. Jak podał na zakończenie roku raport przygotowany przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w 35 uwzględnionych krajach członkowskich OBWE doszło łącznie do 840 aktów nienawiści wobec chrześcijan (choć organizacja błędnie uwzględnia tu również zdarzenia, w których ofiarami byli świadkowie Jehowy). Co znamienne, według tego samego dokumentu w latach 2016-2019 ich liczba oscylowała pomiędzy 400 a 600. We wspomnianej wyżej liczbie zawiera się 52 przypadki przemocy fizycznej, 55 przypadków gróźb oraz 733 ataki przeciwko mieniu.

Również w Polsce, gdzie jako katolicy deklaruje się przeszło 71% mieszkańców (wg spis powszechnego z 2021 r.), doszło (jak podaje OBWE) do 82 aktów tego rodzaju. Z raportu nt. postaw antykatolickich w Polsce, który przedstawił w ub.r. dr Jarosław Przeperski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wynika, że 22 proc. polskich katolików czuło pewne obawy związane z ujawnieniem swojej przynależności religijnej, a prawie 32 proc. czuło potrzebę zachowania jej w tajemnicy. Prawie 45 proc. z nich nie czuje swobody w ujawnianiu swojej wiary katolickiej.

13 kwietnia, g. 10-12
📍Zamek Królewski w Warszawie
KONFERENCJA:

 • Agnieszka Marianowicz-Szczygieł: „Represje wobec chrześcijan na froncie kulturowym
 • Marek Jurek: „Opinia katolicka: warunek solidarności rzeczypospolitej i praw narodów Europy
 • Johannes de Jong (Holandia): „W kierunku skuteczniejszej polityki przeciwko prześladowaniom chrześcijan
 • Grzegorz Górny: „Pełzająca rewolucja semantyczna

14 kwietnia, g. 17
📍Kościół pw. Świętego Krzyża w Warszawie
KONCERT na Święto Chrztu Polski – Jacek Kowalski z zespołem Monogramista JK
Organizatorzy: Fundacja św. Benedykta i Fundacja Sallux
Patroni medialni: Christianitas, Afirmacja, Aleteia.

Organizatorzy:

Od 2011 roku działalność fundacji Sallux jest wspierana finansowo przez Parlament Europejski. Odpowiedzialność za wszelkie komunikaty lub publikacje Sallux, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, spoczywa na fundacji Sallux. Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację św. Benedykta (NIP: 7781429574) w celu rejestracji na wydarzenie.


  Jeśli przycisk „Wyślij” jest nieaktywny, upewnij się,
  że zaakceptowałeś zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych i trzy wcześniejsze oświadczenia.