Podczas sobotniej konferencji w Zamku Królewskim w Warszawie głos zabrali Marek Jurek, Grzegorz Górny, Agnieszka Marianowicz-Szczygieł i Johannes de Jong z Holandii, a połączył się z nami również senator Ronan Mullen z Irlandii, jeden z liderów kampanii która ostatnio w Irlandii doprowadziła do zatrzymania na drodze referendum niebezpiecznych zmian legislacyjnych wymierzonych w rodzinę. Gospodarzem konferencji był Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji św. Benedykta i koordynator Narodowego Marszu Życia. Organizatorami konferencji była Fundacja św. Benedykta i Fundacja Sallux.

Od 2011 roku działalność fundacji Sallux jest wspierana finansowo przez Parlament Europejski. Odpowiedzialność za wszelkie komunikaty lub publikacje Sallux, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, spoczywa na fundacji Sallux. Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.